Bleken

Bleken van uw tanden:

Tanden witter maken met behulp van bleekbehandelingen kan in veel gevallen, maar niet altijd. Onveilige bleekprocessen kunnen scahde aanbrengen aan uw mond. Om deze reden is de Europese regelgeving in 2011 aangepast en mogen agressieve bleekmiddelen niet meer worden toegepast. Indien u een bleekbehandeling wenst, bespreek dan eerst de mogelijkheden met de tandarts.

De kleur van tanden zijn bij een iederverschillend en ook binnen elk individu zijn de tanden wat verschillend van kleur. Zo is de hoektand vaak een tintje donkerder dan de rest van de voortanden. Deze kleur kan alle vormen aannemen en de tint kan geel, grijs, bruin of zelfs roodachtig zijn. Dit wordt grotendeels bepaald door het weefsel onder het glazuur, het tandbeen ( dentine). Glazuur is vaak maar een dun laagje dat transparant en iets wit is.

Tanden kunnen om verschillende redenen donkerder worden. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het natuurlijke verouderingsproces waarbij het dentine dikker wordt en aan de andere kant verworven factoren. Bij dit laatste moet men denken aan het wegslijten van het glazuur, aanslag door gebruik vankleurstoffen ( koffie, roken, thee, kleurstoffen in voeding, wijn, etc) en door bijvoorbeeld barstjes in het glazuur kunnen er kleurstoffen in de tand trekken.  Aanslag kan men meestal het beste verwijderen door middel van reinigen en/ of polijsten van de tanden door een tandarts / mondhygienist / preventie-assistente. Een whitening tandpasta zal niet hetzelfde effect hebben als bleken maar volgens onderzoek kan het wel helpen bij de preventie van deze externe verkleuringen. Let wel op dat sommige van deze tandpasta’s erg schurend kunnen zijn en daarmee de tanden kunnen afslijten. Gezien het bij tandpasta’s om consumentenproducten gaan, is het voor ons moeilijk tot niet mogelij inzicht te krijgen in de samenstelling en daarmee de werking van deze tandpasta’s.

Met bleken kan men niet alles oplossen en vaak zijn er ook andere oplossingen nodig. Zou kleuren bijvoorbeeld oude restauraties niet of nauwelijks mee. Ook is het bleken van donkere tandhalzen niet aan te raden gezien dit soms kan leiden tot overgevoeligheid van deze elementen en men beter voor een andere oplossing kan kiezen. Om deze reden zullen we voor een bleeksessie altijd een onderzoek doen om daarna dergelijke zaken met u door te spreken.

Het bleken kan op verschillende methoden. Het kan zijn dat we in de tand zelf moeten bleken of met een extern bitje al dan niet vervaardigd bij de tandtechnieker.  Er kan ook gebleekt worden aan de stoel met behulp van een lamp. Dit gaat misschien sneller maar het resultaat is uiteindelijk hetzelfde. De kosten zijn echter wel hoger. Tijdens het bleken zal men het gebruik van kleurstoffen in voeding en dranken moeten voorkomen. Ook roken zal gestaakt moeten worden. Dit om te voorkomen dat kleurstoffen dieper de tand intrekken. Na de behandeling kan men dit wel gebruiken maar zal het het resultaat van het bleekproces te niet doen doordat er weer verkleuringen op uw tand zullen komen. Een aantal mensen reageert niet op bleken en zijn bleekresistent. Soms werkt het dan om na de eerste bitjes twee weken te stoppen en dan de rest af te maken. Echter we schatten dat in 5% men er totaal niet op reageert en men dan voor een andere oplossing moet kiezen. Uit onderzoek blijkt dat de huidige manier van werken veilig uitgevoerd kan worden mits men de aanwijzingen goed opvolgt.