Implantology en Botopbouw

Implantologie
Implantaten zijn als ware kunstwortels die we in uw kaak kunnen plaatsen ter vervanging van een verloren kies of tand. Op deze kunstwortels kunnen we vervolgens een structuur maken zoals een kroon die uw tand of kies letterlijk vervangt of indien er herstel van meerdere tanden nodig zijn kunnen we een brug of prothese ( klikgebit) plaatsen.
In onze praktijk is er een mogelijkheid om tanden te vervangen met implantaten of door middel van implantaten een prothese meer houvast te geven en daarmee het comfort te vergroten. Wij gebruiken hiervoor o.a. de volgende implantaten:

Anyridge implantaat:
Dit implantaat heeft als voordeel dat het in de meeste bottypes geplaatst kan worden en dat het vastgroeien gestimuleerd wordt. Op deze wijze kunnen we vaak sneller overgaan tot het plaatsen van de kroon of prothese. In het verleden hebben we reeds veel ervaring opgedaan met korte implantaten van het type endopore. Dit waren implantaten die onder druk in het kaakbot gezet werden. Anyridge heeft als voordeel dat binnen het systeem zowel korte als lange implantaten gebruikt kunnen worden afhankelijk van de indicatie. Door hun speciale vormgeving en windingen heeft dit type implantaat meer botcontact dan veel andere merken. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.megagenbenelux.nl

Ankylos Implantaat:
Dit implantaat wordt gebruikt bij een speciale techniek waarbij we bot moeten ophogen in vertikale richting of de bijholten. Door de speciale techniek van de bone-ring kunnen we in 1 zitting het implantaat met de botophoging met eigen bot uitvoeren. Deze bone-ring kan van eigen bot uit de kaak zijn zoals uit de kin, maar kan tegenwoordig ook van kunstbot zijn.  Het voordeel van deze techniek is dat we verschillende zittingen kunnen combineren in 1 zitting. Ook kan het een alternatief zijn voor grote botopbouwen waarbij “heup” ( eigenlijk bekkenkam) bot gebruikt wordt.  Bij mensen met een zeer smalle kaak zijn er tegenwoordig ook andere technieken waarbij we een op maat gemaakt stuk kunstbot kunnen bestellen en deze kunnen inbrengen waardoor we een tweede plek met ingreep voorkomen zoals bij de bone-ring met het kunstbot. Wij gebruiken hiervoor de producten van botiss en informatie kan u vinden op:

  1.  Bone-ring: https://botiss-dental.com/products/maxgraft-bonering/
  2. Botblok opbouw: https://botiss-dental.com/products/maxgraft-bonebuilder/

Botopbouw/ SonincWeld procedure:
Voor het opbouwen van botdefecten gebruiken we tegenwoordig naast de klassieke membranen en kunstbot ook een innovatief systeem die Sonic Welt heet. We maken gebruik van een sonic weld procedure. Hierbij wordt een membraan (protectieschildje) als ’t ware op uw bot versmolten en door zijn stevigheid behoud deze zijn vorm en kunnen we de kaak opbouwen zoals we dat nodig hebben om er later een implantaat in te plaatsen. Voor informatie kan u kijken op: http://www.klsmartin.com/products/dental/sonicweld-rxR-dental/?L=2
De opbouw van het defect vindt dan vaak plaats met eigen bot en kunstbot. Afhankelijk van de situatie gebruiken we een kunstbot die omgebouwd wordt tot eigen bot of één die geïntergreerd wordt. Deze techniek is wel wat duurder dan de traditionele membranen.
Een ander membraan die we vaak gebruiken is de I-gen membraan. Deze kunnen we in specifieke gevallen in combinatie met het plaatsen van een implantaat gebruiken zodat we meerdere ingrepen tot 1 kunnen combineren.

De voordelen van deze technieken is dat we geen bot uit andere plaatsen hoeven te oogsten zoals uit de bekkenkam (“heup”), schedel of beste uit donorplaatsen in de mond.

Mocht u geïnteresseeerd zijn in implantaten dan zal het traject als volgt verlopen:

  • In een eerste consult wordt gekeken of het mogelijk is om bij u implantaten te plaatsen. Hiertoe wordt een medische vragenlijst afgenomen, worden er röntgenfoto’s genomen en zal via een vaste lijst nagegaan worden of de situatie in en rond uw mond het toelaat om implantaten te plaatsen en welke constructie bij u geïndiceerd is. Er zijn een aantal situaties waarin we geen implantaten kunnen plaatsen of dat we eerst aanvullende behandelingen moeten uitvoeren om de mond ideaal te maken voor het plaatsen van implantaten. Naar aanleiding van dit onderzoek maken we een begroting met de verwachte kosten: Dit is voor het plaatsen van het implantaat, het vrijleggen in een tweede fase, eventuele correcties van het bot of tandvlees als we denken dat dit (misschien) nodig is, de kroon op het implantaat of het klikgebit. Wat niet nodig is maakt de procedure goedkoper, maar op deze wijze pogen we een goede weergave te geven van de mogelijke kosten en niet alleen de kosten van het plaatsen van een implantaat. Indien er sprake is van een kaak zonder tanden en kiezen en er een indicatie is voor een klikgebit zullen we hiervoor een machtiging bij uw zorgverzekeraar aanvragen. Via uw zorgverzekeraar kan u dan bekijken wat er vergoed wordt en wat de wettelijke bijdragen zijn. Let dus op dat met alleen het plaatsen van een implantaat u er nog niet bent, maar er altijd een vervolgprocedure moet volgen voor de structuur die erop moet komen.
  • In een aantal gevallen is er een aanvullend onderzoek nodig. Dit kan gaan om modelanalyse maar tegenwoordig kunnen we op de röntgenfoto ook uw kaak 3D beoordelen door middel van een CBCT scan. De CBCT scan is een soort CT scan maar met een mindere stralingsbelasting ( 15 to 30 maal minder). Voor de CBCT scan verwijzen we u door naar een Kliniek voor dergelijke foto’s waarmee we samenwerken. De uiteindelijke beelden en plannen worden dan weer in onze praktijk besproken en hier zullen de vervolgbehandeling plaatsvinden.
  • Na de onderzoeken zullen we een plan opstellen met een begroting en aanvullende uitleg. Naar aanleiding van dit plan maken we een afspraak om dit door te spreken met u. We vinden het belangrijk dat u alles goed begrepen heeft voordat we met de behandeling starten.
  • Naar aanleiding hiervan zullen we vervolgafspraken maken en tot behandeling overgaan.

Sommige aanbieders (bijvoorbeeld de kaakchirurgen) geven vaak niet de kosten weer voor de supra-stuctuur die later op het implantaat komt of voor het vrijleggen in een tweede fase, maar alleen de kosten weer van het implantaat zelf. Let op dat dit een onvolledig verhaal is en er soms geschemerd wordt met een onterechte korting. Om u toch een vergelijking te geven, zou dat voor onze praktijk betekenen dat de volgende kosten voor het plaatsen van implantaten in 2018 gelden:

  • 1 Implantaat = € 687,31  ( codes J97+ J20 +J33)

Per extra implantaat die er geplaatst wordt komen de volgende kosten hierboven op:

  • Per extra implantaat in dezelfde wond en zelfde zitting = €379,99 (Codes J21 + J33 per extra implantaat)
  • Per extra implantaat in andere wond en zelfde zitting = €411,10 (Codes J22 + J33 per extra implantaat)

Let op dat dit een onvolledig verhaal is en u hiermee nog niet klaar bent. In onze praktijk zullen we om deze reden ook pogen het volledige verhaal weer te geven, inclusief eventueel te voorziene complicaties zoals een te kort aan bot of tandvlees dat aangevuld moet worden en voor de uiteindelijke kroon en prothese die erop moet komen. De werkelijke kosten hangen dan ook sterk af van welke stappen er genomen moeten worden en welke materialen er voor een kroon of prothese gekozen worden. We begrijpen dat de verschillen voor uw als patient niet volledige duidelijk zijn en indien gewenst maken we ook graag een afspraak om het plan en de begroting verder door te spreken en uit te leggen.