Kronen en Bruggen

Kronen en Bruggen
Kronen en bruggen zijn vaste constructies die we als tandarts in uw mond kunnen maken. Een kroon is een keramische restauratie die verloren gegaan tandweefsel kan vervangen. Een brug kan gebruikt worden als een keramische constructie om een verloren gegane tand of kies te vervangen. Voor beide behandelingen moeten we een tand of kies omslijpen om ruimte te maken voor deze voorziening. Bij een brug zullen dit de tanden en/of kiezen naast het gat in de tandenrij te zijn. Een kroon of brug worden indirect vervaardigd buiten de mond. Deze constructies worden vervolgens in de mond vastgezet met een cement. Het betreffen dus vaste constructies die permanent in het gebit blijven en erg comfortabel zijn. Deze restauraties zijn wel duurder dan de restauraties van plastisch materiaal ( wit vulmateriaal) en doordat ze buiten de mond vervaardigd worden op een (digitaal) model zullen we ook beter in de beet passen. Daarnaast is keramiek meestal sterker en esthetsich fraaier dan composiet op de langere duur.
Door nieuwe technieken kunnen we tegenwoordig veel meer met deze materialen en kunnen we ook gedeeltelijke kronen maken en daarmee tandsparende werken en wordt het in deze zin ook vaak ingezet als duurzame restauratie bij het herstel van tandschade en slijtage. Ook kan op deze manier de vorm en kleur van de tand op een optimale manier verbeterd worden: we spreken dat vaak van een schildje van porselein, veneer of facing.
Kronen en bruggen worden ook vaak gebruikt als vaste constructie op implantaten om zodoende een gat in de tandenrij te herstellen zonder dat we buurtanden hoeven te beschadigen.