Lasertandheelkunde inclusief lipbandje & tongriempje

Lasertandheelkunde
Dit is een behandelingsconcept binnen de tandheelkunde die in Nederland nog niet veel wordt toegepast. In onze praktijk hebben we de beschikking over 3 typen apparaten waardoor we de meeste behandelingsmogelijkheden kunnen uitvoeren, uitgezonderd het uitboren van metalen restauraties en glas-restauraties.
Met de lasers kunnen we weefselsparend werken en is genezing vaak veel sneller.
De behandeling met laser is niet duurder dan de behandeling op de oude  manier. Wij behandelen ook patiënten op verwijzing van collega’s. U krijgt dan eerst een consultafspraak waarbij er een plan van aanpak opgesteld wordt en met u de mogelijkheden/ onmogelijkheden worden besproken. Voorbeelden van dergelijke verwijzingen zijn bijvoorbeeld het verwijderen van een lipbandje of tongriempje.
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende mogelijkheden.

1) Uitboren van gaatjes (caviteiten):
Door de manier waarop de Laser werkt kunnen we zeer selectief boren en daarmee zeer tand- en zenuwsparend werken. Tevens is het mogelijk om te boren zonder anesthesie (verdoving) waarbij het ongemak vaak minder is dan op de oude manier. Echter gezien we nog steeds op dentine werken met water zal het zeker niet ongevoelig zijn; helaas wordt dit door sommige fabrikanten aangegeven. De Laser maakt een tikkend geluid en hierbij voelt u als patiënt een klein klopje. Het geluid van de laser is anders dan het geluid van de boor hetgeen door veel patiënten als aangenamer ervaren wordt. Tevens geeft de laser minder trillingen door. Niet elke behandeling verdient echter de voorkeur voor het behandelen met de laser.

2)Parodontale behandeling:
Door laserlicht kunnen we de genezing van de tandvleesontsteking bevorderen en versnellen. Het doel van het gebruik van de laser in dit gebied is om het gebied te desinfecteren waardoor anti-bioticum vaak voorkomen kan worden. Het helpt nast het desinfecteren ook de genezing te bevorderen door een effect te hebben op de fibroblasten (bindweefselcellen). De klachten na een initiële tandvleesbehandeling zijn door het gebruik van de laser vaak een stuk minder.

3) Peri-implantitis:
Rondom implantaten kan het tandvlees gaan ontsteken wat uiteindelijk tot verlies van het implantaat kan leiden. Tot voor kort waren hiervoor geen echt goede therapieën om dit te genezen. Met behulp van de Laser kunnen we de kans op het behoud van uw implantaat aanzienlijk verhogen. De Laser is niet alléén in staat het steunweefsel te desinfecteren maar ook het implantaat. Een draaiend implantaat is echter niet te herstellen en kan beter verwijderd worden. Belangrijk is wel dat we nagaan waardoor de peri-implantitis mogelijk veroorzaakt is; de echte oorzaak komt nog niet naar voren uit onderzoek. We zullen daarom ook bekijken of er niet te veel belasting is van het implantaat en vooral of er ook voldoende hard tandvlees rond het implantaat zit. Zacht tandvlees levert een hoger risico op doordat de elastische band vaak niet strak genoeg tegen het implantaat blijft zitten bij functie.

4)De wortelkanaalbehandeling:
De laser kan een ideaal instrument zijn bij het extra desinfecteren van het wortelkanaal. Het laserlicht doodt bacteriën waar andere methodes niet bijkomen. Dit geeft een hogere kans van slagen en tevens kan het soms tanden redden die anders getrokken zouden worden, omdat de infectie niet onder controle te krijgen is. Tevens is er vaak veel minder napijn na het gebruik van de laser. Mocht de wortelkanaalbehandeling zelf niet voldoende blijken te zijn dan kunnen we via een chirurgische benadering met de laser ook uw wortelpunt behandelen: apexresectie. Ook hierbij geldt het voordeel dat we de wortelpunt veel beter kunnen desinfecteren dan met de gebruikelijke methodes. Niet elke tandof kies is echter met deze methode te redden. Een kies of tand met een vertikale breuklijn of te veel weefselverlies is niet meer te redden en in dat geval kiest men beter voor een andere oplossing

5) Verstandskiezen verwijderen en andere kleine chirurgische ingrepen:
Gezien de laser het weefsel desinfecteert kunnen we met de laser zeer gemakkelijk ontstoken weefsel dat bijvoorbeeld over een verstandkies ligt verwijderen. Tevens is botchirurgie en het verwijderen van verstandskiezen mogelijk. Bij verwijderen van de verstandskiezen wordt echter vaker de traditionele methode gebruikt omdat het hiermee makkelijker is om onder hoeken te werken.Het voordeel van de laser is dat er op deze wijze extra gedesinfecteerd kan worden waardoor er minder naproblemen zoals pijn ontstaan. Ook overtollig weefsel en kleine fibromen kunnen makkelijk weggenomen worden. Een zeer eenvoudige procedure is het weghalen van het lipbandje of het tongriempje om zo meer bewegelijkheid te krijgen voor respectievelijk de lip en de tong. Soms zijn er twee behandelingen nodig omdat het lipbandje of tongbandje te ver doorloopt. De laser kan ook ingezte worden bij het verlengen van tandvlees onder een prothese zodat er meer houvast ontstaat voor de prothese.
Zoals eerder gemeld is, is ook de wortelpuntbehandeling / apexresectie één van de mogelijkheden van de laser.
Dit zijn enkele chrurgische mogelijkheden van de laser. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

6) Behandeling van relatief onschuldige slijmvliesafwijkingen:
Met de Laser is een koortslip goed te behandelen. Hierbij geldt wel dat hoe vroeger men erbij is, des te meer effectiviteit er valt te verwachten. Ook aften kunnen in 50% goed behandeld worden of in ieder geval kan de pijn verminderd worden. Andere slijmvlies lesies zoals mucocoele (vaak een blaas in de lip) kunnen ook weggelaserd worden.
Mochten wij ervan uitgaan dat de lesie niet zo onschuldig is dan zullen we u eerst doorverwijzen naar de specialist om dit te laten uitsluiten. Dit gezien hiervoor specialistische kennis en vaak ook biopten nodig zijn.

7) Lipbandje/ tongriempje en overgegroeid tandvlees:
Bij een aantal kinderen loopt er een bandje van de lip tussen de tanden door die voorkomt dat de tanden tegen elkaar aan gaan staan of die een probleem vormen met eten, drinken en spreken. Dit geldt ook voor een tongriempje. Op latere leeftijd kunnen deze bandjes bijdragen aan het zakken van het tandvlees. Met de laser zijn deze erg gemakkelijk te verwijderen zonder dat deze vaak gehecht hoeven te worden. De genezing vindt meestal plaats binnen twee weken tot vijf weken. Het verwijderen van deze lipbandjes kan handig zijn bij problemen met het spreken ( logopedie) en tevens tijdens orthodontische behandelingen. In een aantal gevallen zijn twee behandelingen nodig. De napijn is meestal goed onder controle te houden met paracetamol. In het geval van een ankylotische tong is het noodzakelijk dat ten tijden van de ingreep er ook begeleiding is van een logopedist om de nieuwe gewoonten van de tong aan te leren. Kinderen jonger dan twee jaar voor bijvoorbeeld lactatie-problematiek worden alleen behandeld op indicatie als er een lactatie-probleem beoordeeld is en is vastgesteld dat behandeling noodzakelijk is om deze functionele problematiek te verbeteren.
Daarnaast wordt de laser ook ingezet als brackets niet geplakt kunnen worden voor de beugel of omdat iemand te veel tandvlees heeft. Ook deze correcties zijn makkelijk te maken met de laser. Dit laatste betreft ook de mensen waarbij de tandvleeslijn esthetisch, cosmetisch storend werkt.

Dit zijn enkele mogelijkheden van de laser. Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u contact opnemen met onze praktijk.