Materiaal- en techniekkosten

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.

Let op dat het hier om vanaf prijzen gaat en de meeste behandelingen niet standaard zijn en meestal tot meerkosten kunnen leiden. Wij zullen deze zaken in een individuele begroting aan u voorleggen. Daarnaast worden de tandtechniekkosten overeenkomstig de door de NZA wettelijk gestelde voorwaarden 1 op 1 doorberekend van deze die wij ontvangen van de tandtechnieker en hebben we als tandarts / praktijk geen invloed op of door onvoorziene omstandigheden er meerkosten gemaakt moeten worden door het tandtechnisch laboratorium om het individuele werkstuk te vervaardigen. Zie de prijsopgave om deze reden als een indicatie.

Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:

Kronen en bruggen R08 - R90