Onze praktijk

De praktijk is nu onderdeel geworden van Dental Clinics Apeldoorn

Bij grotere behandelingsplannen zullen we vaak meerdere adviesplannen/ begrotingen opstellen. Deze worden in tweede instantie met u doorgesproken om zodoende tot een definitief plan te komen. Bij de begroting proberen we vaak al de meerprijs van complicaties in te calculeren. Gezien we echter op verrichtingenbasis werken in de tandheelkunde en niet op uurtarief ( tijd is dus niet een factor die de prijs zal vermeerderen!), zal de definitieve begroting kunnen afwijken en is afhankelijk van de behandelingen die we daadwerkelijk verricht hebben. Afwijkingen van de begrotingen zullen we zo veel mogelijk met u doornemen na een behandeling.  Voor het opstellen van het plan wordt vaak een C28 code gerekend, gezien we hier veel tijd aan kwijt zijn.

Hieronder vindt u enkele beschrijvingen van specialistische behandelingen die we in onze praktijk kunnen uitvoeren:
o.a. Lasertandheelkunde en Implantologie. In onze praktijk werken we ook met de “onzichtbare beugel” : Invisalign® en AirSmile®

Eerst afspraak:
Uw eerste afspraak is een kennismakingsgesprek.
Hierin wordt er een medische anamnese en een intake-gesprek afgenomen, wordt er een inspectie met spiegel uitgevoerd om een globale indruk te krijgen en worden de gegevens van uw vorige tandarts doorgenomen. Eventueel worden er foto’s genomen. Afhankelijk van het eerste gesprek en de bevindingen zullen we samen bekijken hoe we uw gebit in optimale conditie kunnen houden of krijgen. Eventuele noodzakelijke vervolgbehandelingen zullen in overleg met u gepland worden. De kosten van een eerste consult kunnen oplopen tot rond de €150,- afhankelijk van wat er in overleg met u uitgevoerd wordt.

stoel

Reconstructieve Tandheelkunde en functie
Veel mensen verzorgen hun gebit steeds beter waardoor de schade door biologische processen zoals gaatjes en tandvleesproblemen steeds meer onder controle is en het gebit langer behouden kan worden. Als deze zaken, die de basis vormen van een goed fundament onder controle zijn, kan men verder met de volgende stap in de preventie voor een duurzaam behoud van het gebit. Hierbij wordt er gekeken hoe men de functie van het gebit kan worden herstellen om schade door een slechte functie te voorkomen en te verbeteren is. Voor herstel van deze functie moet men een traject doorlopen waarbij er eerst een uitgebreid plan gemaakt wordt die met u besproken wordt. Het gebit wordt in zijn geheel bekeken en hierbij wordt er o.a. gekeken of we de stand van de tanden en kiezen kunnen verbeteren voor een betere functie, we slijtages van elementen kunnen en moeten herstellen, wat de prognose is van de verschillende tanden en kiezen en of we extra kauweenheden moeten bijplaatsen voor elementen die verloren zijn gegaan. Het doel is om via deze weg tot een duurzaam herstel van het gebit te komen en de negatieve krachten tot een minimaal nievau te beperken zodat een duurzaam behoud van het gebit mogelijk is. De planning wordt gemaakt naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek en van de verzamelde gegevens wordt dan een zo’n optimaal mogelijk plan gemaakt die we via een presentatie met u zullen doornemen. Dit vormt een uitgangspunt en afhankelijk van de wensen en financiën kunnen er dan compromissen gemaakt worden waar nodig om zodoende tot een plan te komen waarin u zich kan vinden.

Esthetische Tandheelkunde (o.a. “facings”, veneers, kronen, etc) en Filler behandeling van de huid rond de mond
Esthetische tandheelkunde is het gebied binnen de tandheelkunde waarbij we de tanden en kiezen niet alleen functioneel repareren, maar ook een fraai resultaat nastreven, die voor het oog acceptabel is. Verkleurde tanden, verlies van tanden of kiezen, lelijke oude vullingen,etc kunnen leiden tot een situatie die voor u niet acceptabel is. Tegenwoordig is er een hele scala aan behandelingsmogelijkheden om deze ongewenste situatie te verbeteren.
Een stralende glimlach geeft niet alleen uzelf een prettiger gevoel, het is zowel in het privéleven als op het werk steeds vaker een sleutel tot succes. Het gebit bepaalt in hoge mate wat we uitstralen. Bovendien geeft een verzorgd en mooi gebit zelfvertrouwen. Hier speelt met name ook de samenhang van het gebit met de rest van het gezicht een grote rol. Zo kunnen verkleurde tanden  of iets scheefstaande tanden behandeld worden door middel van bleken en/ of “facings”. Tegenwoordig maken we geen facings (ouderwetse methode) , maar maken we gebruik van veneers. Op deze wijze kunnen we naast kleur ook vorm en functionaliteit herstellen. Kronen en bruggen op tanden of implantaten kunnen ook een uitkomst bieden in andere situaties. Daarnaast gebruiken we binnen onze praktijk hoogwaardige composieten ( wit vulmateriaal) in plaats van de amalgamen ( grijs vulmateriaal in de toekomst verboden om nog te gebruiken) om plastische restauraties ( bijv. om gaatjes te vullen) te maken. Ook bij de uitneembare zaken zijn er een aantal mogelijkheden bijgekomen om de situatie in esthetisch oogpunt te verbeteren.
Welke behandeling voor uw situatie geschikt is en wat de implicaties zijn van deze behandeling is zeer persoonlijk. Vaak zullen we eerst een afspraak maken om uw situatie te onderzoeken en uw wensen in kaart te brengen. Vervolgens zullen we een plan opstellen en met u bespreken, zodat we in overeenstemming met u tot een goede keuze komen.

 RECESSIEBEDEKKING (bedekking tandhals) MET BINDWEEFSEL OF MEMBRAAN
Tandhalzen die blootliggen kunnen erg vervelend zijn qua pijn bij koude en warmte en kunnen er erg onesthetisch uitzien en bijvoorbeeld storend zijn tijdens het lachen. Blootliggende tandhalzen hebben verschillende oorzaken, maar men moet er genetisch ook gevoelig voor zijn. Het nadeel hiervan is dat het terugtrekken van uw tandvlees vaak verder gaat doordat men een dun type tandvlees heeft. Beschadigingen door bijvoorbeeld te hard poetsen zullen er voor zorgen dat uw tandvlees blijft zakken. Tegenwoordig bestaan er methodes om dit dunne type tandvlees te verdikken naar een dik type tandvlees die hiervoor minder gevoelig is. Hiervoor bestaan verschillende methoden. Naaste de klassieke methode om deze recessies te bedekken met een bindweefseltransplantaat uit het gehemelte ( een tweede wond), kunnen we tegenwoordig dit vaak voorkomen door het gebruik van een specifiek membraan. Dit is een soort membraan die gemaakt is van menselijk weefsel zonder de cellen om een afweerreactie te vermijden en welke via een speciaal proces behandeld is zodat het veilig gebruikt kan worden in de mond. Met dit membraan verdikken we het weefsel zodat de recessies vaak bedekt kunnen worden en verdere voortgang  ervan tegen gegaan kan worden. De bindweefseltransplantaat uit het gehemelte is echter de gouden standaard, maar met het memebraan kan men weer grotere gebieden in eenmaal bedekken en is er geen tweede wond. Het is niet voor iedere type recessie mogelijk en bij een eerste onderzoek hierna zullen we u informeren over de mogelijkheden en wat we kunnen bereiken indien de behandeling aanslaat. Bepaalde type recessies zijn helaas niet te behandelen.

Lasertandheelkunde
Dit is een behandelingsconcept binnen de tandheelkunde die in Nederland nog niet veel wordt toegepast. In onze praktijk hebben we de beschikking over 3 typen apparaten waardoor we de meeste behandelingsmogelijkheden kunnen uitvoeren, uitgezonderd het uitboren van metalen restauraties en glas-restauraties.
Met de lasers kunnen we weefselsparend werken en is genezing veel sneller.
De behandeling met laser is niet duurder dan de behandeling op de oude  manier. Wij behandelen ook patiënten op verwijzing van collega’s. U krijgt dan eerst een consultafspraak waarbij er een plan van aanpak opgesteld wordt en met u de mogelijkheden/ onmogelijkheden worden besproken.
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende mogelijkheden.

1) Uitboren van gaatjes (caviteiten):
Door de manier waarop de Laser werkt kunnen we zeer selectief boren en daarmee zeer tand- en zenuwsparend werken. Tevens is het mogelijk om te boren zonder anesthesie (verdoving) waarbij het ongemak vaak minder is dan op de oude manier. Echter gezien we nog steeds op dentine werken met water zal het zeker niet ongevoelig zijn; helaas wordt dit door sommige fabrikanten aangegeven. Het is ook een ideale toepassing bij het behandelen van kinderen of angstige volwassenen. De Laser maakt een ploppend geluid en hierbij voelt u als patiënt een klein klopje. Het geluid van de laser is anders dan het geluid van de boor hetgeen door veel patiënten als aangenamer ervaren wordt. Tevens geeft de laser minder trillingen door.

2)Parodontale behandeling:
Door laserlicht kunnen we de genezing van de tandvleesontsteking bevorderen en versnellen. Het doel van het gebruik van de laser in dit gebied is om het gebied te desinfecteren waardoor anti-bioticum vaak voorkomen kan worden. Het helpt nast het desinfecteren ook de genezing te bevorderen door een effect te hebben op de fibroblasten (bindweefselcellen). De werking hiervan is nog niet goed begrepen. De klachten na een initiële tandvleesbehandeling zijn door het gebruik van de laser vaak een stuk minder.

3) Peri-implantitis:
Rondom implantaten kan het tandvlees gaan ontsteken wat uiteindelijk tot verlies van het implantaat kan leiden. Tot voor kort waren hiervoor geen echt goede therapieën om dit te genezen. Met behulp van de Laser kunnen we de kans op het behoud van uw implantaat aanzienlijk verhogen. De Laser is niet alléén in staat het steunweefsel te desinfecteren maar ook het implantaat. Een draaiend implantaat is echter niet te herstellen en kan beter verwijderd worden. Belangrijk is wel dat we nagaan waardoor de peri-implantitis mogelijk veroorzaakt is; de echte oorzaak komt nog niet naar voren uit onderzoek. We zullen daarom ook bekijken of er niet te veel belasting is van het implantaat en vooral of er ook voldoende hard tandvlees rond het implantaat zit. Zacht tandvlees levert een hoger risico op doordat de elastische band vaak niet strak genoeg tegen het implantaat blijft zitten bij functie.

4)De wortelkanaalbehandeling:
De laser is een ideaal instrument bij het desinfecteren van het wortelkanaal. Het laserlicht doodt bacteriën waar andere methodes niet bijkomen. Dit geeft een hogere kans van slagen en tevens kan het soms tanden redden die anders getrokken zouden worden, omdat de infectie niet onder controle te krijgen is. Tevens is er vaak veel minder napijn na het gebruik van de laser. Mocht de wortelkanaalbehandeling zelf niet voldoende blijken te zijn dan kunnen we via een chirurgische benadering met de laser ook uw wortelpunt behandelen. Ook hierbij geldt het voordeel dat we de wortelpunt veel beter kunnen desinfecteren dan met de gebruikelijke methodes.

5) Verstandskiezen verwijderen en andere kleine chirurgische ingrepen:
Gezien de laser het weefsel desinfecteert kunnen we met de laser zeer gemakkelijk ontstoken weefsel dat bijvoorbeeld over een verstandkies ligt verwijderen. Tevens is botchirurgie en het verwijderen van verstandskiezen mogelijk. Bij verwijderen van de verstandskiezen wordt echter vaker de traditionele methode gebruikt omdat het hiermee makkelijker is om onder hoeken te werken. Het voordeel van de laser is dat er op deze wijze minder naproblemen zoals pijn ontstaan. Ook overtollig weefsel en kleine fibromen kunnen makkelijk weggenomen worden. Een zeer eenvoudige procedure is het weghalen van het lipbandje of het tongriempje om zo meer bewegelijkheid te krijgen voor respectievelijk de lip en de tong. Soms zijn er twee behandelingen bodig omdat het lipbandje of tongbandje te ver doorloopt.
Zoals hierboven gemeld is, is ook de wortelpuntbehandeling één van de mogelijkheden van de laser.
Dit zijn enkele chrurgische mogelijkheden van de laser. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

6) Behandeling van relatief onschuldige slijmvliesafwijkingen:
Met de Laser is een koortslip goed te behandelen. Hierbij geldt wel dat hoe vroeger men erbij is, des te meer effectiviteit er valt te verwachten. Ook aften kunnen in 50% goed behandeld worden of in ieder geval kan de pijn verminderd worden. Andere slijmvlies lesies zoals mucocoele (vaak een blaas in de lip) kunnen ook weggelaserd worden.
Mochten wij ervan uitgaan dat de lesie niet zo onschuldig is dan zullen we u eerst doorverwijzen naar de specialist om dit te laten uitsluiten. Dit gezien hiervoor specialistische kennis en vaak ook biopten nodig zijn.

7) Lipbandje/ tongriempje en overgegroeid tandvlees:
Bij een aantal kinderen loopt er een bandje van de lip tussen de tanden door die voorkomt dat de tanden tegen elkaar aan gaan staan of die een probleem vormen met eten, drinken en spreken. Dit geldt ook voor een tongriempje. Op latere leeftijd kunnen deze bandjes bijdragen aan het zakken van het tandvlees. Met de laser zijn deze erg gemakkelijk te verwijderen zonder dat deze vaak gehecht hoeven te worden. De genezing vindt meestal plaats binnen twee weken tot vijf weken. Het verwijderen van deze lipbandjes kan handig zijn bij problemen met het spreken ( logopedie) en tevens tijdens orthodontische behandelingen. In een aantal gevallen zijn twee behandelingen nodig. De napijn is meestal goed onder controle te houden met paracetamol. In het geval van een ankylotische tong is het noodzakelijk dat ten tijden van de ingreep er ook begeleiding is van een logopedist om de nieuwe gewoonten van de tong aan te leren. In onze praktijk handteren we een leeftijdsgrens van 2 jaar. Kinderen jonger dan twee jaar voor bijvoorbeeld lactatie-problematiek worden alleen behandeld op indicatie als er een lactatie probleem beoordeeld is en vastgesteld is dat behandeling noodzakelijk is om functionele problematiek te verbeteren.
Daarnaast kan het soms mogelijk zijn dat brackets niet geplakt kunnen worden voor de beugel of dat iemand te veel tandvlees heeft. Ook deze correcties zijn makkelijk te maken met de laser. Dit laatste betreft ook de mensen waarbij de tandvleeslijn esthetisch, cosmetisch storend is.

Dit zijn enkele mogelijkheden van de laser. Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Voor extra informatie kunt u ook onder het kopje specifieke links kijken.

Implantologie
In onze praktijk is er een mogelijkheid om tanden te vervangen met implantaten of door middel van implantaten een prothese meer houvast te geven en daarmee het comfort te vergroten. Wij gebruiken hiervoor o.a. de volgende implantaten:

Anyridge implantaat:
Dit implantaat heeft als voordeel dat het in de meeste bottypes geplaatst kan worden en dat het vastgroeien gestimuleerd wordt. Op deze wijze kunnen we vaak sneller overgaan tot het plaatsen van de kroon of prothese. In het verleden hebben we reeds veel ervaring opgedaan met korte implantaten van het type endopore. Dit waren implantaten die onder druk in het kaakbot gezet werden. Anyridge heeft als voordeel dat binnen het systeem zowel korte als lange implantaten gebruikt kunnen worden afhankelijk van de indicatie. Door hun speciale vormgeving en windingen heeft dit type implantaat meer botcontact dan veel andere merken. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.megagenbenelux.nl
Staruamann implantaat:
Dit implantaat wordt gebruikt bij een speciale techniek waarbij we bot moeten ophogen in vertikale richting of de bijholten. Door de speciale techniek van de bone-ring kunnen we in 1 zitting het implantaat met de botophoging met eigen bot uitvoeren.

Botopbouw/ SonincWeld procedure:
Voor het opbouwen van botdefecten gebruiken we tegenwoordig naast de klassieke membranen en kunstbot ook een innovatief systeem die Sonic Welt heet. We maken gebruik van een sonic weld procedure. Hierbij wordt een membraan (protectieschildje) als ’t ware op uw bot versmolten en door zijn stevigheid behoud deze zijn vorm en kunnen we de kaak opbouwen zoals we dat nodig hebben om er later een implantaat in te plaatsen. Voor informatie kan u kijken op: http://www.klsmartin.com/products/dental/sonicweld-rxR-dental/?L=2
De opbouw van het defect vindt dan vaak plaats met eigen bot en kunstbot. Afhankelijk van de situatie gebruiken we een kunstbot die omgebouwd wordt tot eigen bot of één die geïntergreerd wordt. Deze techniek is wel wat duurder dan de traditionele membranen.

Mocht u geïnteresseeerd zijn in implantaten dan zal het traject als volgt verlopen:

  • In een eerste consult wordt gekeken of het mogelijk is om bij u implantaten te plaatsen. Hiertoe wordt een medische vragenlijst afgenomen, worden er röntgenfoto’s genomen en zal via een vaste lijst nagegaan worden of de situatie in en rond uw mond het toelaat om implantaten te plaatsen en welke constructie bij u geïndiceerd is. Er zijn een aantal situaties waarin we geen implantaten kunnen plaatsen of dat we eerst aanvullende behandelingen moeten uitvoeren om de mond ideaal te maken voor het plaatsen van implantaten.
  • In een aantal gevallen is er een aanvullend onderzoek nodig. Dit kan gaan om modelanalyse maar tegenwoordig kunnen we op de röntgenfoto ook uw kaak 3D beoordelen door middel van een CBCT scan. De CBCT scan is een soort CT scan maar met een mindere stralingsbelasting ( 15 to 30 maal minder). Voor de CBCT scan verwijzen we u door naar een Kliniek voor dergelijke foto’s waarmee we samenwerken. De uiteindelijke beelden en plannen worden dan weer in onze praktijk besproken en hier zullen de vervolgbehandeling plaatsvinden.
  • Na deze onderzoeken zullen we een plan opstellen met een begroting en aanvullende uitleg. Naar aanleiding van dit plan maken we een afspraak om dit door te spreken. We vinden het belangrijk dat u alles goed begrepen heeft voordat we met de behandeling starten.
  • Naar aanleiding hiervan zullen we vervolgafspraken maken en tot behandeling overgaan.

Kleine chirurgische behandelingen
In onze praktijk worden ook kleine chirurgische behandelingen uitgevoerd worden. Voor meer complexe zaken zullen we u echter verwijzen naar de desbetreffende specialist. Deze behandelingen worden ook uitgevoerd op verwijzing van collega’s.
Enkele voorbeelden van kleine chirurgische behandelingen die in onze praktijk worden uitgevoerd zijn:
chirurgische extracties ( bijv. trekken van ingesloten verstandskiezen); implantologie; verwijderen van fibromen, mucocoele, ontstoken operculum, lipbandjes, tongriempjes,etc; éénvoudige tandhalsbedekkingen met bindweefseltransplantaat; Eénvoudige in bot gelegen elementen vrijleggen; behandeling van ontstoken implantaten en opbouwen met kunstbot, etc.
Een produkt dat kan helpen uw wortelvlies te herstellen en daarmee de steunweefsels rond uw tand. Op deze wijze kunnen we teruggetrokken tandvlees soms weer laten opgroeien in plaats van een vulling te leggen. Dit wordt vaak gecombineerd met een bindweefseltransplantaat. Tevens kunnen we plaatselijke diepe pockets repareren. Soms is emdogain alléén voldoende, soms moeten we gebruik maken van kunstbot en membranen.
Wij zullen altijd een consultafspraak maken om te bekijken wat uw mogelijkheden zijn en of we de behandeling in huis uitvoeren of we u moeten doorverwijzen.

Optie: behandelingen kunnen vaak ook met de Laser worden uitgevoerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.
Voor extra informatie kunt u ook onder het kopje specifieke links kijken

De wortelkanaalbehandeling en de herbehandeling ervan
De wortelkanaalbehandeling wordt door ons de endodontische behandeling genoemd. Door gaatjes, trauma (ook in het verleden) en breuklijnen kan de het zenuw-bloedvatenstelsel van de tand of kies geinfecteerd worden. Als er reeds een wortelkanaalbehandeling gedaan is kan door de genoemde oorzaken ook weer een her-infectie van het wortelkanaalstelsel plaatsvinden. Dit kan leiden tot een chronische (meestal niet pijnlijk) of acute ( meestal erg pijnlijk) ontsteking van het wortelvlies en de wortelpunt/bot. In beide gevallen is er een wortelkanaalbehandeling of een herbehandeling nodig. Met de nieuwe verdovingsvloeistoffen en technieken is dit tegenwoordig meestal een pijnloze behandeling en is de napijn vaak goed te controleren met paracetamol. De napijn kan soms een week aanhouden. Soms is er nog aanvullende therapie nodig indien de infectie zelfstandig blijft in het bot. In dat geval kan een antibioticum of een chirurgische wortelpuntbehandeling ( apexresectie) nodig zijn. In het geval er een vertikale breuk in de kies of tand blijkt te zitten of als er te weinig van de kies of tand over is dan zal ook een wortelkanaalbehandeling de kies of tand niet meer kunnen redden en moeten we een andere oplossing bedenken, zoals een kroon op een implantaat, etc.

Orthodontie/ Beugel
Voor de normale of eenvoudige casussen kunnen we als tandarts een behandeling in onze praktijk aanbieden. Dit betreft zowel uitneembare beugels als vaste beugels. Voor de meer complexe gevallen of op uw vezoek zullen we u of uw kinderen doorverwijzen naar de orthodontist (specialist op het gebied van beugels met een 4 jarige extra opleiding).  De vaste beugel ( plaatjes-beugel/ bracket-beugel) is vaak sneller en is het resultaat vaak mooier. Na een beugel is wel een vorm van retentie nodig om het behaalde resultaat voor de toekomst te behouden. Hiervoor wordt vaak een nachtbeugel (essixs (doorzichtig), hawley) gemaakt die men goed moet blijven dragen en/ of een draadje achter de voortanden. Vraag ons naar de mogelijkheden. Naast dergelijke zaken zijn er ook nieuwe ontwikkelingen waardoor met behulp van minischroeven ( ankers in het bot) we tegenwoordig behandelingen anders kunnen aanpakken of behandeling die vroeger zeer complex waren vergemakkelijken. Een voorbeeld is dat men bij volwassenen in plaats van met een headgear ( buitenboord beugel) we nu met minischroeven/ -plaatjes hetzelfde resultaat kunnen bereiken. De minischroeven en plaatjes hebben een kleine operatieve ingreep nodig om ze te kunnen plaatsen en te verwijderen.
Een andere oplossing is dat we met de “onzichtbare” beugel de orthodontische behandeling kunnen uitvoeren. Dit zijn een reeks van doorzichtige plaatjes die de tanden op de plaats duwen. In deze gevallen is het wel vaak nodig om het ruimte-gebrek wat op te lossen door tanden en kiezen wat te slicen. Dat betekent dat we wat glazuur afnemen zonder dat dit een ernstig gevolg heeft voor het element. Het voordeel t.o.v. de gewone vaste beugel is dat de mondhygiëne makkelijker is en dat het minder zichtbaar is. Wel zullen er soms ook attachments op de tanden geplakt moeten worden. Deze  vorm van beugels is ook wel bekend als Invisalign® of AirSmile®. Of deze vorm in uw geval te gebruiken is zal moeten blijken uit het onderzoek wat vooraf gaat aan de beugel.

Kindertandheelkunde
Wij raden u aan uw kinderen mee te nemen vanaf 2 jaar. Op deze wijze kunnen we kinderen laten wennen aan de tandheelkunde. De eerste maal zullen we vaak met een spiegel een keer in de mond kijken waarbij het kind op de schoot zit van de ouder en elke volgende maal zullen we iets meer doen op een leuke wijze. Op deze manier raakt het kind vertrouwt met de tandheelkunde en kunnen ze een moeilijke situatie, bijv. een gaatje boren, makkelijker aan. En voorkomen blijft natuurlijk altijd beter dan genezen. Een goede zelfzorg door middel van instructies kan hierbij een goede hulp zijn. Een goede algemene ontwikkeling en gezondheid van het kind begint ook met een goede mondgezondheid. Als algemeen advies kunnen we geven dat men het beste slecht 7 suikerhoudende momenten per dag aan het kind geeft en slecht 4 zuur momenten. Qua poetsen is het advies om tot 5 jaar (gezien kinderen onder deze leeftdij nog vaak tandpasta inslikken) met een fluoride tandpasta voor hun leeftijd te laten poetsen en na 5 jaar met een milde volwassen tandpasta. Fluoride komt van nature ook voor in middelen zoals thee en het betreft hier een fluoridezout. In kleine hoeveelheden is het niet schadelijk voor de gezondheid maar heeft het wel een groot effect op het voorkomen van gaatjes en daarmee ook een positief gevolg op de ontwikkeling en algemene gezondheid van uw kind. Aantal maal poetsen per dag is voor kinderen tot 2 jaar 1x per dag, vanaf 2 jaar 2x per dag.

  1. Boren van een gaatje: ook kindertanden hebben een zenuw die geïnfecteerd kan raken, welke leidt tot een pijnklacht. Tevens houden de melktanden de ruimte open voor de opvolgers en hebben ze een functie bij het eten. Om al deze redenen is het belangrijk dat we deze tanden waar mogelijk behouden tot de wisselleeftijd en in ieder geval infectie tegen gaan. We zullen dan ook gaatjes in het melkgebit behandelen. Om deze situatie voor het kind wat makkelijker te maken, maken we vaak eerst een wenafspraak om het kind bekend te maken met de zaken die wij gebruiken tijdens de behandeling. Op deze wijze leert het kind de tandarts kennen en tevens het instrumentarium, waardoor er minder kans is op angst. Tijdens een wenafspraak zal de tandarts ook aan de ouder uitleggen wat er gaat gebeuren. Indien we goede medewerking krijgen van het kind kunnen we ook de laser gebruiken om het gaatje te boren. Dit geeft veel minder trillingen en de kans op pijn tijdens de behandeling wordt kleiner. Op deze wijze kan bij het opvolgen van de instructies de ouder ook goed bijdragen aan het voorkomen van angst bij uw kind.
  2. Het wisselen: het wisselen van de tanden gebeurt in twee fasen. In de eerste fase rond de 5 tot 6 jaar wisselen de voortanden en zal er achter de melkkiezen aan elke zijde de eerst grote volwassen kies doorkomen. In een tweede fase rond 9 tot 10 jaar zullen de melkhoektanden en melkkiezen gewisseld worden. Deze tweede fase is ook de fase waarbij we gaan kijken of een beugel ( orthodontie) noodzakelijk is. In een aantal gevallen zoals bij een afwijkende mondgewoonte kan het ook handig zijn in de eerste fase in te grijpen met eenvoudige orthodontische apparatuur. Hiermee proberen we de gebitsontwikkeling te stimuleren en te corrigeren om later de orthodontische behandeling te vergemakkelijken.
  3.  Trauma: voor informatie over trauma op tanden verwijzen we u naar het kopje “spoed”

Overigen
In onze praktijk is er verder een breed scala aan behandelingen. Hierbij moet men denken aan protheses, frames, kronen en bruggen (goud-porselein of zirkoniumoxide-porselein), parodontale behandelingen, restauratieve behandelingen, facings van composiet en porselein. Vraag ons naar de mogelijkheden/ onmogelijkheden.
Een vraag die we vaak krijgen is waarmee gaatjes gevuld worden? Het antwoord hierop is dat we in onze praktijk uitsluitend witte materialen gebruiken (composiet, glasionomeer, etc afhankelijk van de indicaties).
We hopen u zo een overzicht te hebben gegeven van een aantal mogelijkheden binnen onze praktijk. Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u contact met ons opnemen. Tevens wijzen we op de link hiernaast met informatiefolders waar u veel informatie kan vinden.

U kunt bij ons voor een breed scala aan services terecht. Op de welkomstpagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer weten over ons en onze specialisaties neem gerust contact met ons op!

Voor extra informatie kunt u ook onder het kopje specifieke links kijken of onder het kopje links, informatiefolders of mondgezondheid.