Praktijk richtlijnen

Huisregels van onze praktijk

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hanteren we de volgende huisregels binnen onze praktijk:

 1. Neem tijdens uw bezoek altijd uw verzekeringspas en afsprakenkaart mee. Indien het uw eerste bezoek is aan onze praktijk dient u ook uw legitimatiebewijs (paspoort of id-kaart) mee te nemen.
 2. Wij verzoeken u wijzigingen van uw adresgegevens, verzekeringsgegevens, medicatiegebruik of veranderingen in uw gezondheid zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 3. Wij vragen u om 5 min. voor uw afspraak in onze praktijk aanwezig te zijn
 4. Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u ons tijdig te informeren. Indien het een afspraak tot 60 min is, dient u ons 24 uur van te voren te verwittigen. Indien uw afspraak meer dan 60 min. betreft, dient u ons 48 uur van te voren te verwittigen. Indien u niet afzegt of niet tijdig afzegt dan zullen er kosten in rekening worden gebracht. Meestal zal dit 1,- euro per afgesproken min. zijn. Indien u met regelmaat uw afspraken niet nakomt of het een speciale afspraak betreft (andere patiënten zijn bijv. verplaatst om u eerder te kunnen behandelen) dan zal er 100% van de behandelingskosten in rekening worden gebracht.
 5. Betaling van de rekeningen in onze praktijk kan uitsluitend via de factoringsmaatschappij Infomedics of via pinbetaling. In onze praktijk wordt betaling met contant geld niet gehanteerd. Via de link betalingen kunt u uw nota bij Infomedics bekijken en is het mogelijk betalingsregelingen, etc aan te vragen.
 6. Indien nota’s niet betaald worden en ook niet na aanmaningen via de minnelijke incasso, zullen we uw nota doorsturen aan het deurwaarderskantoor Flanderijn. In dergelijke gevallen kunnen we ook overgaan tot het uitschrijven van u uit onze praktijk. Om dit te voorkomen verzoeken we u de nota’s tijdig te betalen of bij moeilijkheden ervan in overleg met ons of Infomedics te treden. De betalingsvoorwaarden vindt u verder onder het kopje “betaling”.
 7. Ondanks dat wij oproepkaartjes versturen, blijft u als patiënt zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg. Wij raden dan ook een half jaarlijks controlebezoek aan. De oproepkaartjes (ook indien u er geen ontvangen hebt) dienen alléén als een reminder en er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
 8. Wij verzoeken u bij bezoek aan onze praktijk uw mobiele telefoon uit te schakelen; filmen op welke manier dan ook binnen onze praktijk zonder toestemming is verboden . Roken en huisdieren ( uitzondering hulphond) meenemen zijn binnen onze praktijk verboden.
 9. Binnen onze praktijk accepteren we geen agressief gedrag. Dit geldt zowel voor verbaal als fysiek aggressief gedrag of het dreigen hiermee.  Een dergelijk gedrag zal dan ook gevolgd worden tot het uitschrijven uit ons patiëntenbestand en het ontzeggen van de toegang van tot de praktijk.
 10. Bij het vernielen van eigendommen in onze praktijk zullen we  u aansprakelijk stellen. Wij zullen de kosten van deze schade dan ook op u of de wettelijke vertegenwoordiger verhalen.
 11. Voor de afvoer van bepaalde stoffen wordt in onze praktijk een milieubox gehanteerd. Indien u een kroon of een tand met amalgaamvulling mee naar huis neemt  en u wilt deze weggooien dan zal deze bij het klein chemisch afval moeten. U kunt de tand of kroon ook bij ons inleveren zodat wij deze via de milieubox op een goede wijze kunnen afvoeren.

Indien u zich niet aan onze regels houdt of bij andere onregelmatigheden behouden wij het recht u uit onze praktijk uit te schrijven.