Privacy- en cookieverklaring

Persoonsgegevens die naar ons gestuurd worden of die in ons bezit zijn zullen enkel gebruikt worden voor de tandheelkundige dienstverlening en declaratie-processen met Infomedics. Uitwisseling van gegevens in dit kader kan ook plaastvinden met tandtechniekers, laboratoria en verwijzers en dienen ten behoeve van de behandeling van de desbetreffende patiënt ( bijvoorbeeld voor een werkstuk). Gegevens die wij ontvangen en die geen doel hebben in de genoemde dienstverlening of die niet dienen ten behoeve van de inschrijving in onze praktijk zullen om privacy redenen worden vernietigd. Waar mogelijk ( uitzondering kan zijn een spoedgeval waar per direct informatie nodig is ten behoeve van de behandeling) zullen we altijd om toestemming vragen om uw gegevens te verzenden. Om deze reden zullen we waar mogelijk de gegevens met u als patiënt direct uitwisselen zodat er geen tussenkomst is van een derde partij. Bij een uitschrijving uit onze praktijk zal vanwege de nieuwe wetgeving de uitwisseling van de gegevens uitsluitend via u als patiënt zelf lopen en dient u er zelf zorg voor te dragen dat deze gegevens bij uw nieuwe zorgverlener terechtkomen. U dient hiervoor een verzoek via onze website in te dienen. Gegevens die wij van verwijzers en collega's ontvangen zullen we in uw patiëntenkaart opslaan en bewaren zolang zij dienen ten behoeve van de zorgverlening en de wetgeving dit voorschrijft (WGBO); andere gegevens, gegevens waarvan de authenticiteit niet te achterhalen zijn of die wij niet kunnen koppelen aan een ingeschreven persoon dan wel een persoon die zich wil inschrijven in de praktijk zullen we per direct vernietigen. Gegevens die wij doorsturen per internet zullen via een ssl verbinding verzonden worden en encrypted als het meer betreft dan een algemene vraag / opmerking. Voor deze encryptie maken we gebruik van WinZip en de Encrypto app. Voor linux gebruikers hebben we momenteel geen passende oplossing en zullen we gebruik maken van een encrypted mailserver of wetransfer plus met als nadeel dat er een link in de mail zal staan. Aan het gebruik van deze website of de informatie die men erop kan vinden kan men geen rechten of plichten ontlenen. Cookies op deze website worden alleen gebruikt voor een goede werking van de website en analyse doeleinden en dienen niet ter verzameling van persoonsgegevens. In de gebruikersvoorwaarden vindt u een uitgebreidere beschrijving van de gegevens die we verwerken.