Reconstructieve Tandheelkunde

Reconstructieve Tandheelkunde en functie
Veel mensen verzorgen hun gebit steeds beter waardoor de schade door biologische processen zoals gaatjes en tandvleesproblemen steeds meer onder controle is en het gebit langer behouden kan worden. Als deze zaken, die de basis vormen van een goed fundament onder controle zijn, kan men verder met de volgende stap in de preventie voor een duurzaam behoud van het gebit. Hierbij wordt er gekeken hoe men de functie van het gebit kan worden herstellen om schade door een slechte functie te voorkomen en te verbeteren is. Voor herstel van deze functie moet men een traject doorlopen waarbij er eerst een uitgebreid plan gemaakt wordt die met u besproken wordt. Het gebit wordt in zijn geheel bekeken en hierbij wordt er o.a. gekeken of we de stand van de tanden en kiezen kunnen verbeteren voor een betere functie, we slijtages van elementen kunnen en moeten herstellen, wat de prognose is van de verschillende tanden en kiezen en of we extra kauweenheden moeten bijplaatsen voor elementen die verloren zijn gegaan. Het doel is om via deze weg tot een duurzaam herstel van het gebit te komen en de negatieve krachten tot een minimaal nievau te beperken zodat een duurzaam behoud van het gebit mogelijk is. De planning wordt gemaakt naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek en van de verzamelde gegevens wordt dan een zo’n optimaal mogelijk plan gemaakt die we via een presentatie met u zullen doornemen. Dit vormt een uitgangspunt en afhankelijk van de wensen en financiën kunnen er dan compromissen gemaakt worden waar nodig om zodoende tot een plan te komen waarin u zich kan vinden.