Wortelkanaalbehandeling

wortelkanaalbehandeling
Ontstoken tandweefsel geneest niet meer
Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en een of meer wortels. De kroon is het deel dat u ziet. De wortels ziet u niet. Die zitten onder uw tandvlees in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal. Hierin zitten zenuwvezels en kleine bloedvaten. Dit levend weefsel wordt ook wel pulpa genoemd. Als het weefsel ontstoken is of ontstoken is geweest, voert de tandarts een wortelkanaalbehandeling uit.

Waardoor ontstaat ontstoken tandweefsel?
Door tandbederf of door een lekkende vulling kan uw tandweefsel ontstoken raken. Een harde klap op uw tand kan ook een aanleiding zijn. Bacteriën zijn meestal de veroorzakers van de ontsteking. Voelen uw tanden of kiezen gevoelig aan bij het drinken van koude of warme dranken? Dat kan een eerste signaal zijn. Soms geeft de ontsteking geen klachten, maar ook hevige pijnklachten komen voor. Uw tandarts moet het ontstoken tandweefsel verwijderen, anders zal het afsterven. Wanneer het tandweefsel niet wordt verwijderd, kan de ontsteking zich naar het kaakbot uitbreiden. Hierdoor kan kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren gaan. Uiteindeiijk kan zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan of zelfs uitvallen. U merkt een kaakbotontsteking bij het dichtbijten. Uw tand of kies kan dan te hoog aanvoelen.

Wat gebeurt er tijdens een wortelkanaalbehandeling?
Tijdens een wortelkanaalbehandeling verwijdert de tandarts het ontstoken tandweefsel. Ontstoken tandweefsel geneest niet meer. Het is een onomkeerbaar proces. Daarom haalt de tandarts het ontstoken weefsel weg. Een wortelkanaalbehandeling wordt ook wel kanaal- of zenuwbehandeling genoemd.

De wortelkanaalbehandeling
De wortelkanaalbehandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving als uw tandweefsel nog (gedeeltelijk) ‘levend’ is. Een verdoving is soms niet nodig als uwtandweefsel al is afgestorven. Vaak maakt uw tandarts een of meer rontgenfoto’s. Zo heeft hij een goede controle over het verloop van de behandeling. Uw tandarts maakt eerst uw tand of kies open en verwijdert het ontstoken weefsel. Daarna reinigt hij het kanaal met kleine vijltjes en spoelt hij het met een desinfecterende spoelvloeistof. Vervolgens worden de kanalen gevuld. Na de wortelkanaalbehandeling maakt uw tandarts uw tand of kies weer dicht met een vulling. Als de kies is verzwakt, kan een kroon nodig zijn. Een tand of kies die op deze wijze is gehandeld, kan vaak nog lange tijd mee.

Kan een wortelkanaalbehandelingbij iedere tand of kies worden uitgevoerd?
Soms kan uw tandarts geen wortelkanaalbehandeling uitvoeren, omdat er bijkomende problemen zijn. Het kan voorkomen dat de tand of kies moet worden verwijderd: te veel weefsel aangetast of afgebroken, breuklijnen, etc. Met uw tandarts kunt u de mogelijke oplossingen bespreken voor de vervanging van uw verloren tand of kies. Denk bijvoorbeeld een implantaat met kroon of aan een brug.

Is een wortelkanaalbehandeling pijnlijk?
Een wortelkanaalbehandeling is met een verdoving meestal niet pijnlijk.

Hoe lang duurt een wortelkanaalbehandeling?
De duur van de wortelkanaalbehandeling is afhankelijk van het aantal wortelkanalen. Tanden hebben meestal een wortel. Kiezen hebben er vaak meer. De behandelingstijd varieert daarom en wordt individueel bepaald en met u besproken. Soms kan de tandarts de wortelkanaalbehandeling in een keer afmaken. Vaak moet u een aantal keren terugkomen.

Geeft een wortelkanaalbehandeling napijn?
Na het reinigen van de wortelkanalen kunt u eventueel napijn krijgen, die enkele dagen kan aanhouden. U kunt de napijn met een goede pijnstiller onderdrukken. Een antibioticum is meestal niet nodig.

Verkleurt een tand of kies na een wortelkanaalbehandeling?
Een tand of kies verkleurt meestal niet na een wortelkanaalbehandeling. Als er toch een verkleuring ontstaat, kan uw tandarts die meestal verhelpen. Hiervoor zijn verschillende mogeiljkheden. Vraag uw tandarts om advies.